De Europese Houtverordening.

Op maandag 4 februari 2013 organiseerde het ministerie van Economische Zaken en het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit het informatieseminar De Europese Houtverordening: over een maand is het zover!. Doel van het seminar was om belanghebbenden te informeren over de details van de EU-Houtverordening, welke op 3 maart 2013 inwerking is getreden, en de consequenties hiervan voor de import en het in de handel brengen van hout en houten producten. Het seminar gaf deelnemers de gelegenheid om in overleg te treden met de Nederlandse overheid, toezichthoudende organisaties en andere marktpartijen. Zo’n 150 vertegenwoordigers van verschillende organisaties, zoals hout– en papierproducenten, verwerkers, importeurs, detailhandel, brancheorganisaties, NGO’s, boseigenaren en overheid namen aan het seminar deel.

Lees seminarbrochure – 4 februari 2013 – Europese houtverordening